Di chúc được lập bằng văn bản mà không có công chứng, chứng thực có được coi là di chúc hợp pháp không

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN HÒA HÀ NỘI

 

090 411 6298

098 150 3445

 

Trang chủ»Dân sự»Di chúc được lập bằng văn bản mà không có công chứng, chứng thực có được coi là di chúc hợp pháp không

Di chúc được lập bằng văn bản mà không có công chứng, chứng thực có được coi là di chúc hợp pháp không

Di chúc được lập bằng văn bản mà không có công chứng, chứng thực có được coi là di chúc hợp pháp không? Nội dung này Công ty Luật Thiên Hòa Hà Nội xin tư vấn như sau:

 

 

1. Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

2. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

3. Nội dung của di chúc

Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

-  Ngày, tháng, năm lập di chúc;

-  Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

-  Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

-  Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

4. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

-  Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

-  Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

-  Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

5. Các loại di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực bao gồm di chúc bằng văn bản có người làm chứng và di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

-  Điều kiện có hiệu lực của di chúc bằng văn bản không có người làm chứng:

   + Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

   + Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải có đầy đủ nội dung theo mục 3 nêu trên.

-  Điều kiện có hiệu lực của di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

+ Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Mục 3 và Mục 4 nêu trên.

6. Di chúc được coi là hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  -  Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  -  Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

7. Hiệu lực của di chúc

-  Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người có tài sản chết).

-  Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

   + Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

   + Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

-  Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

-  Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

-  Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Như vậy, di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực vẫn được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

 

Xem thêm: Di chúc được lập bằng lời nói (di chúc miệng) có được coi là di chúc hợp pháp không.

 

 

 

 

 

Tìm kiếm bài viết

Có thể bạn quan tâm

CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN HÒA HÀ NỘI 

Trang web luatthienhoahanoi.com được xây dựng nội dung bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên và cộng tác viên dựa trên nhu cầu tư vấn thực tế được trang Ban quản trị tổng hợp. Nội dung tư vấn có kèm nhiều thông tin khách hàng cũng như nhiều đối tượng khác được pháp luật bảo hộ. Việc tái bản, phát hành lại vui lòng liên hệ Ban quản trị. Mọi hành vi khác mà chưa được sự đồng ý đều được xem là vi phạm pháp luật.

LIÊN HỆ

  Điện thoại: 024 3756 0712  - 090 411 6298 / 098 150 3445

Email: [email protected]
 Địa chỉ: Số 28, ngõ 112, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

???? Website: www.luatthienhoahanoi.com